13 januari 2016

Leveringsprogramma

Het leveringsprogramma is te onderscheiden in:

- Handmatig te sturen systemen op DGPS, het gratis GPS*- signaal. Met alle monitoren; de EZ-Guide250, het FM750, het FM1000 en het XCN2050 is dit mogelijk

- Een stuurhulp met EZ-steer of EZ-pilot door middel van een elektromotortje. Uitgezonderd van de EZ-Guide250, is dit met elke monitor mogelijk zowel op (DGPS) als op RTK**.

- Een volledig automatisch electrisch- hydraulisch stuursysteem. Hierbij wordt het voertuig gestuurd via de monitor die de stuurcilinders bedient door middel van een ventielblok. Daardoor wordt een nauwkeurigheid bereikt van 1 tot 2 cm via RTK, zodat je meer gefocust kunt zijn op de toepassing zelf in plaats van het sturen.

- Toepassingen kunnen aan bovenstaande worden gekoppeld. Zoals sectieaansturing voor spuit-, zaai- en plantmachines, de ploegbesturing (Track-Control) en werktuig aansturingen.

- Het Field-Level II systeem voor kilveren en draineren.

- Plaatsspecifieke toepassingen voor de precisielandbouw.

- Software van Farmworks zorgt voor teeltregistratie, taakkaarten en financiële zaken.

* met GPS wordt bedoeld: de positiebepaling via satellieten van GPS (Amerikaans) en/of Glonass (Russisch). Tezamen noemen we dat GNSS. Deze toepassing is gratis.

** met RTK wordt bedoeld de correctie van de GNSS signalen tot op 1 ὰ 2 cm nauwkeurig. Hiervoor worden vaste masten in de regio gebruikt die soms in een netwerk zijn opgenomen. Er zijn betaalde systemen en gratis systemen al dan niet via internet. Zelfs kan een eigen RTK mast worden gebruikt. Klant heeft de keuze welk systeem wordt toegepast.

Voor nadere uitleg en demonstraties kunt u te allen tijde contact opnemen met MichielsenSoftware.